top

Diva

Projektna pisarna:
Verdijeva 10
6000 Koper
T: +386 (0)5 664 64 04
E: ivana.strkalj@koper.si


button
bottom
top

Splošni čezmejni cilj projekta je varstvo okolja z namenom krepitve in povečanja ozaveščenosti o varstvu okolja, zmanjševanje tveganj in onesnaženosti.

bottom
top
Pula, 01.02.2012

Provođenje medijske kampanje za provođenje odvojenog sakupljanja otpada na području cijele Istre;

- Koordinacija sa svim komunalnim tvrtkama na području Istarske županije; - Zajednički pristup u promociji i edukaciji planiranih sustava odvojenog sakupljanja korisnog otpada iz kućanstava na cijelom području Istarske županije. - izrada video filma, videospota (jinglea) i TV reportaža sa ciljem senzibiliziranja javnosti, prijenosa poruke i podizanje svijesti; - organizacija i provođenje radionica za djecu i odrasle kao instrument podizanja razine educiranosti

Sanaciju ilegalnih odlagališta potrebno je provesti zbog iznimno negativnog utjecaja na okoliš, međutim konačno rješavanje problema divljih odlagališta nije moguće bez snažne i osmišljene medijske kampanje koja podrazumijeva stalnu prisutnost u svim medijima (televizija, radio stanice, mjesečna, tjedna i dnevna glasila - tisak, izrada internet portala, jumbo plakata, fotografija i vizualnog identiteta, letaka i dr.). Kampanju je potrebno usmjeriti na podizanje osviještenosti stanovništva o negativnim utjecajima divljih odlagališta na kvalitetu njihovog životnog prostora, pri čemu se osim na činjenicu vizualnog ugroza, javnost mora educirati o štetnom utjecaju divljih odlagališta na zdravstvenu ispravnost pitkih voda i mogućnost prijenosa raznih bolesti.

Medijsku kampanju je potrebno popratiti brojnim edukacijama i predavanjima koje će ostali projektni partneri (Gradovi Pula, Umag, Buzet) provesti na svom području tijekom implementacijskog razdoblja projekta. Ipak, nužno je da kampanja bude osmišljena jednoznačno za područje cijele Istre, zbog čega je i logično da ovu aktivnost provede Istarska županija.bottom

Mestna občina Koper Znanstveno raziskovalno središče Grad Buzet Istarska županija Grad Pula Grad Umag