top

Diva

Projektna pisarna:
Verdijeva 10
6000 Koper
T: +386 (0)5 664 64 04
E: ivana.strkalj@koper.si


button
bottom
top

Splošni čezmejni cilj projekta je varstvo okolja z namenom krepitve in povečanja ozaveščenosti o varstvu okolja, zmanjševanje tveganj in onesnaženosti.

bottom
top
Pula, 01.02.2012

Revidiranje postojećeg Popisa i plana sanacije ilegalnih odlagališta na području Istarske županije

- Sustavno rješavanja problema štetnog utjecaja ilegalno odbačenog otpada u prirodu na zdravlje ljudi i okoliša; - Podizanje osviještenosti stanovništva kroz brojna predavanja, radionice, izradom promotivnih materijala i dr….

Istarska se županija na većem dijelu svoje površine (70%) nalazi na krškom području koje je vodo propusno i iznimno osjetljivo na sve vrste onečišćenja.
Istra nije bogata vodom. Dostupnost i kvaliteta pitke vode u Istri ovisi isključivo o podzemnim vodama, a nekontrolirano odlaganje otpada u okoliš ugrožava njihovu kvalitetu, te predstavlja direktnu opasnost zagađenja podzemnih voda.
U Istri se, ne još tako davno, iskopavao boksit nakon čije je su eksploatacije ostale brojne "rupe" u okolišu koje danas nesavjesnim ljudima predstavljaju idealnu lokaciju za odlaganje njihovog otpada. Nažalost, na takvim se "divljim deponijima" često može naći i opasan otpad, kantice sa ostacima pesticida i druge opasne kemikalije, akumulatori, motorna ulja i boje, ali i lešine uginulih životinja i ostatan otpad od klanja. Suprotno uvaženom mišljenju da su "boksitne jame" vodonepropusne zbog nepropusnosti boksita stvarno stanje je upravo suprotno, jer se uklanjanjem boksita, nakon eksploatacije došlo do tankog sloja zemlje (vodo propusne) koja dijeli dno jame od krša.

Osim u boksitne jame, otpad se odlaže i u speleološke objekte koji su direktna poveznica sa podzemnim vodama jer su u većem dijelu povezani sa podzemnim vodama. Problemom odlaganja otpada u speleološke objekte bavio se i projekt "Underground Istria" u sklopu kojeg je očišćeno devet speleoloških objekata. Možda i važnije od samih akcija čišćenja speleoloških objekata, u sklopu navedenog projekta održano je nekoliko radionica za lokalno stanovništvo, te niz predavanja u srednjim školama sa ciljem upoznavanja sudionika radionica sa opasnostima i rizicima odbacivanja otpada u okoliš!

Odjel za održivi razvoj Istarske županije je 2004. godine započeo sa izradom Popisa i plana sanacije ilegalnih odlagališta na području Istarske županije (u daljnjem tekstu Popis). Elaborat je usvojen na županijskoj skupštini u rujnu 2006. godine, a u cijelosti je dostupan na našim službenim web stranicama na linku: http://www.istra-istria.hr/index.php?id=1764. Elaborat je izrađen u suradnji sa gradovima i općinama Istarske županije. Na području Istarske županije registrirano je 266 ilegalnih odlagališta, a ukupna površina svih registriranih "divljih deponija" odgovara ukupnoj površini svih 7 službenih odlagališta u Istri!

Ovim projektom izvršiti će se revizija postojećih podataka u Popisu, čime će se utvrditi trenutno stanje (broj, vrste i količine odloženog otpada).bottom

Mestna občina Koper Znanstveno raziskovalno središče Grad Buzet Istarska županija Grad Pula Grad Umag